Wat kost een kunstgebit
en wat wordt vergoed?

Tarieven & vergoedingen

Wat wel en niet vergoed wordt door je zorgverzekeraar hangt af van je gebitsprothese en van je polis. Als je een aanvullende tandartsverzekering hebt, krijg je vaak meer vergoed dan wanneer je alleen een basisverzekering hebt. Hieronder vind je een indicatie van de kosten en vergoedingen.


Volledige prothese

De basisverzekering vergoed 75% van de kosten voor een volledige prothese en 90% van de kosten voor opvullen en repareren. Bij de meeste zorgverzekeraars heb je één keer in de vijf jaar recht op vergoeding. Hoe vaak je jouw prothese vervangt is afhankelijk van de mate van slijtage en hoe tevreden je bent over de prothese. Gemiddeld kun je ervan uitgaan dat je prothese zo’n vijf tot acht jaar meegaat.


Partiële prothese

Als je een basisverzekering hebt, wordt een partiële prothese helaas niet vergoed. Ook het opvullen en repareren van een partiële prothese wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Heb je een aanvullende tandartsverzekering? Dan kun je rekenen op een gedeeltelijke vergoeding. Daarbij is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het type aanvullende verzekering.

Heb je een vraag over
kosten en vergoeding?

Voor meer informatie over vergoedingen
en tarieven kun je altijd contact met ons
of je zorgverzekering opnemen.

Hier zijn we te vinden